DCSIMG

Přejít na obsah

Metodika pro ZŠ

Metodika pro základní školy nabízí propracované a logicky provázané aktivity, které vás a vaše žáky během jednoho školního roku dovedou k realizaci společensky prospěšného projektu pro místní komunitu.

Metodiku lze využít v hodinách výchovy k občanství, při práci se školními parlamenty i v rámci volitelného předmětu / zájmového kroužku.