DCSIMG

Přejít na obsah

Výstava MODY DEMOKRACIE

homepage_photo_large

Kde: Centrum současného umění DOX, Praha

Kdy: do března 2015

Masivní sledování a mizející soukromí, úspěchy populistických politiků a návrat autoritářských režimů v Evropě i jinde ve světě. Zažíváme v posledních letech ústup demokracie? Dochází po dlouhodobém šíření demokracie k opačnému vývoji?

Výstava Mody demokracie vychází z přesvědčení, že už samotné postavení této otázky je formou účasti, zájmu a péče, bez nichž demokracie nemůže dlouhodobě fungovat. Výstava stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních – městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.

Proto výstava předkládá příklady metod a praxí demokracie nejen z Evropy a Severní Ameriky, ale také z dalších geografických a kulturních oblastí (Jižní Amerika a Asie). Ukazuje tak, jak lokální demokratickou praxi dnes formují globální trendy a naopak, čímž přispívá i k současné diskusi o pojmu nadnárodní a transnárodní demokracie. Na výstavě jsou zastoupena jednotlivá umělecká díla i celé soubory prací různých autorů včetně dokumentace krátkodobých i dlouhodobých projektů, na nichž umělci spolupracují v konkrétních lokalitách s tamními komunitami.

Podle tématu a geografie je výstava členěna do 8 oddílů, přičemž Evropu zastupují příběhy demokracie ve 3 zemích – v České republice (umělecké projekty jako občanské iniciativy v Ústí nad Labem), v Itálii (soužití 3 etnických skupin v autonomní oblasti Jižní Tyrolsko) a na Islandu (pokus o vytvoření nové ústavy demokratickou cestou).

Další informace najdete zde: http://www.dox.cz/cs/vystavy/mody-demokracie