DCSIMG

Přejít na obsah

O příručce Active Citizens

metod

Cílem metodické příručky Active Citizens, která vznikla v rámci spolupráce British Council a společnosti Člověk v tísni, je posílit v mladých lidech motivaci a schopnosti nezbytné pro partnerskou spolupráci uvnitř komunit. V průběhu jednoho školního roku či dvou let, vede žáky k realizaci projektu pro místní komunitu. Před samotnou realizací rozvíjí u žáků dovednosti a postoje, které jsou potřeba pro plánování společensky prospěšné akce i pro bezkonfliktní spolupráci v týmu. Učební proces je strukturován do šesti fází, jejichž učební výstupy se prolínají a vzájemně podporují. Každá z nich je důležitá pro naplnění celkové vize programu.

Do její tvorby se prostřednictvím ověřování, připomínkování a reflexe aktivit se zapojilo na šest desítek učitelů.

Metodika byla původně určena učitelům středních škol,(ke stažení zde), nyní je k dispozici i upravená verze pro základní školy.

 

Metodika vznikla jako výstup projektu Active Citi­zens – komunitní vzdělání pro střední školy, který spo­lečně realizovaly organizace British Council a Člověk v tísni – vzdělávací pro­gram Varianty v letech 2012–2014, upravená verze pro základní školy vznikla v rámci projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence v roce 2019. Metodika vychází z příruček využívaných v rámci globálního programu roz­voje komunit Active Citizens http://activecitizens.britishcouncil.org, který v současné době probíhá v přibližně třiceti zemích. Vzdělávací materiály k programu Active Citizens byly pro British Council vytvořeny organizacemi The Springboard Consultancy Ltd, The British Youth Council a The Citizenship Foundation.