DCSIMG

Přejít na obsah

Postavme si Ústí

Postavme si Ústí_Ústí nad Labem

Gymnázium Jateční – Ústí nad Labem

Cílem projektu bylo, aby mladí lidé žijící ve městě byli schopni kriticky zhodnotit vzhled města, identifikovat jeho problematická místa a navrhnout pro tato místa vlastní kreativní a funkční řešení. Zároveň se studenti pokusili vzbudit aktivní zájem o prostředí, ve kterém žijí i u ostatních občanů. Nejprve proběhla přednáška o aktuální situaci a architektuře s Ing. arch. Tomášem Petermannem. Téma bylo architektura obecně, zejména městská architektura, byly zmíněny aktuální příklady jednotlivých zemí a měst. V druhé části přednášky se architekt zabýval ústeckou architekturou, ze strany žáků byly kladeny dotazy, z kterých bylo vidět, že je problematika zajímá. Další přednáška s architektem proběhla formou procházky po městě. Ing, arch. Matěj Páral upozornil na aktuální problémy na konkrétních případech, které propojil s historickými souvislostmi daných míst a vývoje architektonických stylů. Nakonec byly na Lidickém náměstí vystaveny koláže žáků základní školy a fotografie problematických míst. Studenti zapojili i veřejnost, která se mohla vyjádřit problematickým místům a navrhnout vlastní řešení.