DCSIMG

Přejít na obsah

Otevři oči a začni pomáhat aneb slušnosti není nikdy dost

IMG_1220

Obchodní akademie – Česká Lípa

Projekt skupiny žáků 3. ročníku navázal na jejich dřívější projekt „Společně za štěstím, aneb všichni jsme stejní a přece jiní“ realizovaný se Sdružením zdravotně postižených v ČR a obecně na jejich dvouletou aktivní spolupráci s handicapovanými lidmi. Tentokrát studenti věnovali svoji pozornost a energii mladším spolužákům – žákům 1. ročníku. Zaměřili se na jejich vzdělávání a osvětu v oblasti sociální interakce s osobami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Svou činností chtějí dlouhodobě podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením a pozitivně ovlivňovat své mladší kolegy a jejich rodiny.