DCSIMG

Přejít na obsah

Odpadfest

Odpadfest_Kaplice Gymnázium

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště Kaplice – Kaplice

Bohatý program akce Odpadfest se zaměřil na to, jak dětem i veřejnosti sdělit, že je důležité vytvářet co nejméně odpadků a ekonomicky je recyklovat a likvidovat. Akci zahájilo divadelní představení „Skládka zakázána“ pro žáky 4. tříd místních základních škol. Herci názorně předvedli, jak třídit odpad na plasty, papír, bioodpad a další složky tak, aby ho na skládce skončilo co nejméně. Děti se pak rozdělily do šesti družstev. Vyzkoušely si třídění a další využití odpadu ale také třeba odhalovaly, jak tím, co kupují a konzumují, mohou ovlivnit život orangutanů na Jávě a na Sumatře. Odpoledne se program přesunul ze školy do městského kina a dveře se otevřely i široké veřejnosti. Ve zdejší kavárně proběhla vernisáž výstavy fotografií Odpadfoto a v kině pak vyhlášení vítězných fotoamatérů. Následovalo představení „Skládka zakázána“ pro veřejnost. Snad se studentům podařilo znovu otevřít diskusi o významu a smysluplnosti recyklace a lidé si uvědomí, že na každém z nich záleží, v jakém prostředí budou žít.