DCSIMG

Přejít na obsah

O programu Active Citizens

Active Citizens v ČR je vzdělávací program určený základním a středním školám. Jeho cílem je podpořit komunitní rozměr školy a posílit aktivní zapojení žáků v životě své obce.

Během jednoho školního roku žáci realizují vlastní společensky prospěšný projekt určený k rozvoji místní komunity. Škola se tak díky aktivitě žáků více otevírá spolupráci s občany, s místní samosprávou a dalšími organizacemi. Žáci zase získávají a rozvíjejí kompetence aktivních občanů – učí se rozumět potřebám svého okolí i výzvám dnešního světa, získávají schopnosti i motivaci tyto výzvy řešit nebo se na jejich řešení podílet.

Metodika Active Citizens nabízí učitelům cestu, jak žáky na jejich cestě k aktivnímu občanství podpořit. V metodice je pro učitele připraveno množství propracovaných aktivit, které na sebe volně navazují a postupně připravují žáky na realizaci jejich projektu. Učební proces je rozdělen do šesti fází, během kterých žáci rozvíjí svoji vnímavost k sobě samému i ke svému okolí, učí se vést dialog a spolupracovat s ostatními, rozumět potřebám své obce i projektovému plánování.

Kurz Active Citizens je určen všem učitelům, kteří mají chuť na své škole s metodikou pracovat a rádi by nejdříve prošli školením.

 

Active Citizens je mezinárodní program, který realizuje společnost British Council ve 40 zemích po celém světě. Program je zaměřený na podporu interkulturního dialogu a rozvoje komunit. V roce 2012 v rámci spolupráce British Council a vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni byla metodika programu přizpůsobena českému školnímu prostředí. V roce 2014 vznikla první metodická příručka určená střední školám, v roce 2019 vznikla i verze pro druhý stupeň základních škol.

 

O čem je program Active Citizens?